Nyhetsbrev

Klubben har skaffat nyhetsbrev! Detta är alltså inte bara för våra medlemmar utan för alla som är intresserade av att veta vad som är på gång i klubben – vissa aktiviteter berör ju alla ras-entusiaster och inte bara medlemmar.

Tanken är att det ska skickas ut ett mail per månad med sammanfattad information om aktiviteter som är på gång, men det kan hända att vi även kommer skicka mail med annan information som vi tror kan vara till nytta för er.