Meddelande till uppfödare av rasen

Bästa American Staffordshire Terrieruppfödare!

I bilagan finner du en reviderad upplaga av rasspecifik avelsstrategi (RAS) för American Staffordshire Terrier med en genomgång av de senaste 10 åren och med formulerade mål och strategier för American Staffordshire Terrier kommande 5 år i Sverige.

 Nu vänder vi oss till uppfödare av American Stafforshire Terrier för att bredda sakkunskapen och förankra rekommendationerna. Vi kommer även att publicera dokumentet på www.astklubben.se. Vi är tacksamma om du kan hjälpa till att vidga kretsen till hanhundsägarna och andra intressenter som inte är lika lätta för oss att ringa in.

Läs detta dokument noggrant och inkom därefter med eventuella synpunkter till avel@astklubben.se senast torsdagen den 10 juni 2021.

Vi kommer därefter att göra eventuella korrigeringar, innan vi skickar in dokumentet till terrierklubben för fastställande.

Efter fastställande publiceras dokumentet på både SKKs och astklubbens hemsidor.

Vi tackar på förhand för din medverkan, allt för American Staffordshire Terrierns bästa!!