Hundens historia

Det finns flera teorier om hur och när hunden och människan började leva i symbios med varandra och fynd som påvisar denna symbios har daterats så långt som 36 000 år tillbaka. Det kan även finnas ännu tidigare fynd.

Man vet inte helt säkert hur detta samspel startade men på något sätt sökte sig vargar och människan till varandra och man tror att vissa vargar tolererade och anpassade sig till människan bättre och på så vis blev ursprunget till våra urhundar. 

Någonting som är typiskt för hunden jämfört med andra arter som levt nära människan är hur den har formats och förändrats av människan med hjälp av avel. Stenålderns hundar är anfäder till ett myller av hundraser och man gjorde redan från början ett medvetet urval för att få fram rätt egenskaper. Forskarna kan se att man i avelns strävat efter att hundarna ska behålla sitt valpstadium, att utseendet efterhand har ändrats och de vuxna hundarna blivit mer valplika.
Det urval som människans har gjort under årens lopp i hundaveln har varit för specifika ändamål. Man har utgått efter rådande behov och sen försökt skapa olika raser utifrån detta och på grund av detta har raser kommit och gått. 

Under 1800-talet nåddes kulmen för att avla fram nya hundraser och det var främst i kungliga kretsar detta skedde. Man bedömde aveln med hjälp av hundutställningar och det blev en stor prestige att vinna dessa. Hundarna bedömdes utifrån en etablerad rasstandard för varje ras och år 1866 arrangerades den första hundutställningen här i Sverige av Hans Majestät Konungens jaktklubb. 

Varje ras har en rasstandard som beskriver den ideala individen och rasstandarden har många gånger utformats efter hundens ursprungliga användningsområde.
Rasstandarden för American Staffordshire Terrier fastställdes 1936 och vi kommer framöver publicera en serie här i bloggen där vi fördjupar oss och tolkar de olika delarna i rasstandarden med hjälp av text och bilder. 

Källa: 
https://popularhistoria.se/vardagsliv/hundens-historia
www.skk.se
https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/daggdjur/rovdjur/hunden.1239.html
https://www.kennelliitto.fi/sv/avel-och-halsa/hundens-kroppsbyggnad-och-exterior

Blandade foton från AmstaffSpecialen 1997