Socialitet hos rasen

American Staffordshire Terrier är en trevlig ras med stor nyfikenhet och socialitet.Enligt sammanställda BPH-protokoll så sammanfattas beskrivningen utav rasen som positiv, lekfull, energisk, nyfiken, och trygg.En AST gillar när det händer saker...

Vad är BPH?

BPH anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på bana där hunden får uppleva och genomföra olika moment och situationer.Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet...