Vad är BPH?

BPH anger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet. Den sker på bana där hunden får uppleva och genomföra olika moment och situationer.Hundens reaktioner beskrivs och ger sammantaget en uppfattning om hundens mentalitet...